1

Članstvo v HOG

Prvi pogoj za članstvo v Lipa Chapterju je veljavno članstvo v HOG.

Lastnik novega motorja Harley-Davidson

Ob nakupu novega harleya bodite pozorni, ali vas je prodajalec pravočasno in pravilno prijavil, saj vam polno članstvo pripada brezplačno za obdobje dvanajstih mesecev.

Podaljšanje članstva

Vsakemu kupcu novega motornega kolesa prvo leto pripada članstvo v HOG. Kasneje pa mora članstvo obnavljati ali urediti članstvo Life Member.

2

Evidenčni list

Obveščanje, odgovornost na vožnjah in dogodkih, varovanje osebnih podatkov … Pri nas je vse urejeno.

Novi član Lipa Chapter Slovenija

Natisnite, izpolnite, podpišite Evidenčni list in nam ga dostavite.

Nov naslov? Nov e-mail?

Sporočite nam spremembe.

3

Plačana letna donacija 25 EUR

Lipa Chapter Slovenija se odpoveduje članarini v korist Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje mladine CIRIUS v Kamniku.

Vsako leto prispevek, ki nadomešča članarino našega chapterja, plačate neposredno na račun CIRIUS-a. V domu usposabljajo mladino iz celotne Slovenije in ves denar porabijo neposredno za nakup pripomočkov, ki so še kako potrebni gojencem doma. Posamezniki pogosto prijetno presenetijo s kar nekajkrat višjimi plačili, kot je minimalnih 25 EUR. Seveda bo dobro, če bo iz leta v leto takih korenjakov še več.

Koda namena

CHAR

Namen plačila

Donacija Lipa Chapter

Rok plačila

31.1.2024

IBAN prejemnika

SI56 0110 0603 0689 368

Referenca prejemnika

SI00 29907

Ime, ulica in kraj prejemnika

Cirius Kamnik
Novi trg 43a
1240 Kamnik

Če boste donacijo nakazali preko svojega podjetja, izpolnite donatorsko pogodbo v dveh izvodih in pošljite oba izvoda na CIRIUS v podpis. Nam pa ne pozabite sporočiti imena svojega podjetja zaradi vodenja evidenc.

Kodeks članov Lipa Chapter Slovenija

Pogoji članstva

Za pravilno včlanitev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1

Veljavno članstvo v HOG

Članstvo v HOG urejate sami in neposredno s HOG. To članstvo je vezano na lastništvo harleyja in je lahko enoletno (od meseca do meseca naslednjega leta) ali časovno neomejeno, dokler ste lastnik harleyja. Poleg tega pa obstaja še pridruženo članstvo za sopotnike, pod pokroviteljstvom člana HOG-a.

2

Oddan Evidenčni list

V Lipa Chapter Slovenija, skrajšano LCS oz. chapter, se včlanite tako, da v celoti čitljivo izpolnite Evidenčni list.

3

Plačana donacija/ članarina

LCS za članarino, ki velja za koledarsko leto, upošteva samo donacijo v predpisanem najmanjšem znesku Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS), ki ta sredstva porabi za pripomočke gojencev torej otrok in mladostnikov, ki jim s tem lajša življenje. Pomembno je, da prejemnik skrbi za svoje gojence iz vseh delov Slovenije, tako kot so člani chapterja iz vseh delov Slovenije.
Seveda lahko plačate več, vendar bo članarina veljala samo za leto plačila.

Poleg tega mora član izpolnjevati še kodeks chapterja.

Kodeks

1. Pripadnost

Član chapterja mora biti lojalen Harley-Davidsonu Inc., HOG-u, chapterju, ustanovitelju in drugim članom chapterja. Skrbeti mora za ugled chapterja in njegovih članov in braniti njih dobro ime. Vsak član je obvezan prispevati dobremu vzdušju v skupini in spoštovati sklepe vodstva.

2. Srečanje

Treba je natančno vedeti, kdaj poteka chapterjevo (uradno) srečanje. Dokler le to traja, se morajo člani držati predpisov in zakonov. Posamezen član ne sme izzivati prekrškov, da ne bi cela skupina po nepotrebnem zapadla v preverjanje policije ali drugim neprijetnostim.

Načrt izleta in vožnje sta določena predhodno in se ne spreminjata.

3. Vožnja in formacija

Vožnja v koloni poteka v “formaciji” (cik-cak), v varni razdalji, tako, da se kolona po potrebi lahko zoži. Medsebojno prehitevanje v taki koloni je izrecno nezaželeno, nadležno in nevarno za druge člane v koloni. Daljša vzporedna vožnja (dva “vštric”) je prav tako nezaželena, saj v primeru zoženja formacije, ogroža druge udeležence. V formaciji mora biti upoštevana varnostna razdalja, vendar pa mora biti formacija toliko strnjena, da je drugi udeleženci v prometu ne razbijejo.

Prvi v koloni vedno vozi “Road Captain” (RC), za njim pa takoj organizator izleta. Vsi udeleženci prilagodijo vožnjo RC-ju in se med vožnjo ravnajo izključno po njegovih navodilih. Zadnji v formaciji mora tudi natančno poznati program izleta, tako da lahko pomaga tistim, ki bi iz kakršnega koli razloga zaostali. Seveda pa morata RC in organizator pred začetkom vsake vožnje ali dela (etape) jasno povedati načrt vsem udeležencem. Vsak udeleženec mora poskrbeti, da ne bo po nepotrebnem oviral ali zadrževal skupine.

Za RC-jem in organizatorjem najprej vozijo manj izkušeni, tako da RC lažje usklajuje hitrost kolone in manj izkušenim lažje nakloni posebno pozornost. RC tudi stalno nadzoruje, ali se ni kolona preveč raztegnila ali pretrgala in v takem primeru začasno zniža hitrost (ali celo ustavi) in se tudi odloči, ali bo znižal tempo celotne vožnje. Pametni vedo, da tisti, ki vozijo v zadnjem delu kolone, morajo dosegati veliko VEČJE občasne hitrosti (zaradi zaostajanja pri prehitevanju, zastojev pri semaforjih in podobno).

Pri prehitevanju je vedno treba vedeti, da bo prehitevala cela kolona ali pa manjše skupine. Zato je obvezno misliti tudi na tiste za seboj in jim napraviti prostor. Torej: ko prehitite in ste mimo prehitevanega vozila, ne zmanjšajte takoj hitrosti, pač pa “vlecite” še toliko časa (če je to mogoče), da za vami nastane prostor, kamor se bodo lahko umaknili vsi vozniki za vami. Ko dosežete tako razdaljo od prehitevanega, da ste napravili dovolj prostora za druge, nadaljujte s tako hitrostjo, da se bo kolona zopet lahko strnila.

Če se vam zdi vožnja v koloni prepočasna, ne zganjajte nestrpnosti. Zelo previdno in varno, ne pa objestno in bahavo, prehitite kolono in po svoje peljite naprej, do naslednjega postanka, ki vam je tako in tako znan iz razpisa izleta.

V koloni spremljajte vzvratno vzvratno gledalo in prilagodite svojo hitrost tistim za seboj.

4. Kdaj nastopamo kot chapter

Noben član ali skupina članov ne sme predstavljati delovanja na “svojo pest” za delovanje LCS, če to ni dejansko delovanje LCS, za katerega ga/jih je pooblastilo vodstvo. Delovanje, ki šteje za aktivnost LCS, je le takrat, kadar je bilo to določeno na sestanku vodstva kot primerno in za katero so bili o dogodku enakopravno obveščeni vsi člani chapterja. Vodstvo chapterja lahko določi oz. pooblasti svoje predstavnike oz. zastopnike za določen dogodek ali dejanje. Prav tako ne more posamezni član vodstva samostojno ukrepati, razen kadar brani dobro ime. Za legalno odločitev vodstva velja tista odločitev, ki je bila sprejeta na sestanku, na katerega so bili pravočasno in enakopravno vabljeni vsi člani vodstva.

5. Zamisli, pomoč

Vsi člani imajo pravico in dolžnost predlagati vodstvu svoje zamisli (čim bolj dodelane) in vodstvo je o njih dolžno razpravljati in podati odgovor. Zamisli in njihova izvedba so tako ali tako duša chapterja in so torej posebej zaželene, kakor je tudi zaželena vsaka druga koristna pomoč pri življenju chapterja.

6. Varnost

Vsak član je dolžan skrbeti za svojo in kolektivno varnost. Prav tako je vsak član dolžan opozoriti, ali bi lahko prišlo do ogrožanja varnosti oseb ali njihovega imetja. Vsak član chapterja, ki ve, da ne bo mogel od določenega trenutka dalje delovati tako, da bi bila vožnja z njim v skupini varna, je dolžan sam takoj odstopiti od nadaljevanja skupinske vožnje. Prav tako je vsak član dolžan opozoriti soudeleženca, ko opazi, da le-ta lahko ogrozi skupino.

7. Ukrepi

Ukrep varnosti – Vodstvo chapterja in vodstvo izleta (organizator) sme iz izleta izločiti posameznika ali skupino in sme oz. mora izlet prekiniti, če se izkaže, da so drugi člani (ali njihovo imetje) ogroženi ali če je nastopilo stanje, ki ogroža ugled chapterja ali njihovih članov. To je zavedeno v zapisnik sestanka vodstva. Ob ponavljajočem se izrekanju ukrepa varnosti posamezniku se na podlagi enega ali več izrekov lahko izvede suspenz ali izključitev.

Zavrnitev članstva – Vodstvo chapterja na pobudo lahko sprejme sklep, da se posameznik ne sprejme v chapter. Razlogi morajo biti navedeni v zapisniku. Zavrnitev se sprejme za dobo enega leta.

Začasni suspenz člana – Začasni suspenz se za posameznika sprejme na sestanku vodstva na pobudo, razlogi morajo biti navedeni v zapisniku. Suspenz velja mesec dni in po tem avtomatsko preneha. Za suspenz velja, da suspendirani ne dobiva nikakršnih obvestil chapterja in na dogodkih ni zaželen.

Izključitev člana – Vodstvo chapterja ima pravico in dolžnost, da na pobudo sprejme sklep o izključitvi posameznika. Razlogi morajo biti navedeni v zapisniku. Če je mogoče, je izključenega potrebno pisno obvestiti o izključitvi.

Razlogi za izrek ukrepov morajo biti navedeni v zapisniku. Razvrščamo jih v dve skupini:

1. varnost:

  • ogrožanje članov in njihovega imetja z namenom, iz objestnosti ali iz malomarnosti
  • odločilen vpliv na zmanjšanje varnosti skupine med vožnjo (aroganca, alkohol, nepremišljenost …)
  • kršenje ali neizpolnjevanje drugih zahtev, ki jih postavlja kodeks chapterja

2. pripadnost (lojalnost):

  • ogrožanje ali blatenje ugleda H-D-ja, ustanovitelja, LCS, vodstva ali chapterjevih članov
  • nekorekten ali škodljiv odnos do chapterja ali njegovih članov in vnašanje nemira
  • odrekanje legitimnosti odločitvam vodstva
  • kršenje ali neizpolnjevanje drugih zahtev HOG-a oz. LCS


8. Srečanja in izleti (dogodki)

Za chapterjeve izlete/srečanja štejejo le tisti, ki jih je uradno potrdilo in razpisalo vodstvo chapterja in o katerem so bili enakopravno obveščeni vsi člani chapterja.

Vsi izleti so “v duhu” Harley-Davidsona. Če je izlet dobro in pravočasno pripravljen, se določi vodja izleta (tipično predlagatelj in organizator), ki izlet natančno razloži RC-ju. Pobudnik (organizator, vodja) izleta mora usklajeno z vodstvom poskrbeti za pravilno časovno uskladitev, program, rezervacije, napovedi itn. Chapterjev izlet poteka praviloma le za člane, ki so včlanjeni v HOG+LCS.

Enkrat letno naj chapter pripravi tudi srečanje/izlet za vse lastnike H-D-jev. Prav tako H-D meni, da je vsak motorist nekoč potencialni harleyist, zato priporoča “odprto srečanje za goste” enkrat letno (en gost – en član).

Pri načrtovanju izleta je treba natančno pripraviti tudi urnik in predvideti, da je dovolj časa za srečanje z zamudniki ob postankih. Če je po kosilu predvidena še vožnja, naj bo kosilo čim kasneje in “pokosilna” vožnja čim krajša.

Ko je dogodek razpisan, je potek skrajno neprimerno spreminjati.

Chapter lahko na srečanju ali dogodku zbira dodatna sredstva za donacijo, če je vnaprej določeno in sporočeno, kako bo to potekalo. Tudi take donacije prejemnik vključi v poročilo, chapter pa v zaključni obračun.

9. Uporaba imen Harley-Davidson (H-D, HD …) in H.O.G.

Harley-Davidson, H.O.G., ali Harley Owners Group in H.O.G. Lipa Chapter Slovenija so zaščitna registrirana imena v lasti podjetja Harley-Davidson Inc., ZDA. K lastnini teh imen pritiče tudi cela vrsta raznih zaščitenih znakov (logotipov) in podob. Uporabo teh imen oz. logotipov lahko dovoli le njihov lastnik. Zakoni ščitijo uporabo take lastnine in predvidena je vrsta pogojev (pogodb), kako se smejo uporabljati, kako se lahko izda dovoljenje za uporabo itn. Karkoli imate namen početi s temi imeni, morate najprej kontaktirati pooblaščenega zastopnika ali H.O.G. Europe Office.