HOG 2007 - 30 minutno poročilo z evropskih dogodkov

H.O.G. 2007.wmv H.O.G. 2007.wmv
410001456 B (391 MB, ~1 ura 5 minut 10 sekund @ 1024 kbps)
Avtor: H.O.G.
Vrsta: video/x-ms-wmv
Prenosov: 1473